Airventure’s floatplane base at Oshkosh, photos via the EAA. I didn’t make it to the floatplane base this year.

Seaplane Base Aerial