Maj. Glenn T. Eagleston – 18.5 victories

https://goo.gl/images/7HTa6w